Pomoc rodiny
  • 8. listopadu 2022 (GM číslo 01)

Rozhovor: Pomoc rodiny a okolí je v péči o seniora zásadní

Rozhovor s Jiřím Ederem, spoluprovozovatelem služeb pro seniory (www.sluzbyproseniorybrno.cz), zakladatelem portálu PomocVOkoli.cz a Gericon magazínu.

Jakým tématům se v otázce péče o seniory věnujete a skrze jaké projekty se snažíte pomáhat?

V rámci projektu Služby pro seniory (Brno) poskytujeme především asistenční služby, např. úklidy, doprovod k lékaři nebo zařizujeme rozvoz obědů. Můžeme pomoci i s vyřízením příspěvků. Nejčastěji je poptávka právě po úklidech, kde bývá změna k horšímu pozvolná, ale postupem času už senioři nejsou schopni situaci zvládat sami.

Chceme dát rodinám do ruky nástroje, jak rodičům nebo prarodičům pomoci, poradit nebo vyhledat vhodnou pomoc.

Největší téma je zapojení rodiny a okolí do péče. Naším cílem je rodinám poskytnou co nejvíce relevantních informací v Gericon magazínu. Také bychom chtěli oživit starou dobrou sousedskou pomoc, jak tomu bylo i v době pandemické krize. K tomu má sloužit připravovaný portál PomocVOkoli.cz. Bude mít za úkol propojovat ty, kteří jsou ochotni pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují – a to jak z řad dobrovolníků tak profesionálů.

Jak byste popsal aktuální situaci seniorů a jaký vývoj očekáváte?

V tuto chvíli existují tři skupiny. V té první jsou ti, kteří byli úspěšní v pracovním životě, mají celkem vysoké důchody, případně příjmy z investic. Těm se daří relativně dobře a mohou si užívat aktivní odpočinek. Druhá skupina je na tom také více méně dobře –⁠ mají slušný důchod, využívají možnosti dávek a příspěvků, případně podpory svých blízkých. A v poslední skupině se v tuto chvíli bohužel nachází většina seniorů. Důchod dostávají nízký a velmi často nemají ani na koho se obrátit. Nutno podotknout, že obvykle žijí jen z důchodu a nečerpají žádné příspěvky i přesto, že by na ně měli nárok. Příbuzní žijí třeba daleko a nezřídka sami řeší finanční potíže a hypotéky.

Do budoucna se nůžky mezi těmito skupinami budou rozvírat ještě více. Našim cílem je přesunout co nejvíce lidí ze třetí skupiny alespoň do té druhé, aby si mohli dopřát nejen kvalitnější potraviny a péči, ale i společensky žít a neupadat do izolace.

Senior ve finanční tísni šetří nejen na potravinách, ale hlavně na společenském životě a upadá tak do izolace.

Pokud jste schopni sotva poplatit základní náklady, jen těžko budete chodit do kaváren nebo na kulturní akce. Nejjednodušší řešení, jak z izolace seniorovi pomoci, je samozřejmě jej navštěvovat. Pokud to situace nedovoluje, alespoň si pravidelně telefonovat. Pokud rodina žije od důchodce daleko, existuje i varianta oslovit některou z dobrovolnických organizací, které zajišťují kontakt se seniory. Dále jej můžeme podněcovat k různým aktivitám jako seniorské kluby, univerzity 3. věku, apod.

Jaké jsou možnosti finanční pomoci?

Stát nabízí příspěvky na péči, jejichž výše se odvíjí od stavu, v jakém se senior nachází. Do této kategorie spadají i naše služby (např. úklid). Dále lze požádat o příspěvky na mobilitu, bydlení či kompenzační pomůcky. Různé formy příspěvků lze čerpat z mnoha míst, je potřeba se tím zkrátka prokousat. My se snažíme o alternativách přehledně informovat v Gericon magazínu, případně se člověk může obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, senior pointy nebo některé neziskovky.

Pečovatelská služba je nejekonomičtější variantou, je však dostupná jen pro úzkou skupinu lidí.

Pečovatelské služby mají stanovenou maximální cenu na hodinu (135 Kč). Něco dokonce proplácí stát (právě prostřednictvím příspěvků na péči), nicméně problém je nedostupnost pro širokou veřejnost. My sami vnímáme, že kvůli nedostatku finančních prostředků, které pečovatelské služby dotují, se tato možnost dostává jen k lidem, kteří jsou na tom už opravdu špatně. V okrajových částech měst a na vesnicích je většinou úplně nedostupná.

Jaké jsou nejčastější komplikace v běžném životě seniora, který začíná mít problémy se samostatností?

Mnohdy si nastalou situaci nechtějí připustit. Ztráta nezávislosti nepřichází ze dne na den, je to pozvolné, bod zlomu nebývá hned patrný. V neposlední řadě se senioři, kteří využijí možnost pomoci organizace nebo služby, potýkají s nekomfortem, který provází nutnost pustit si do bytu cizího člověka a nechat si tak narušit soukromí. Samozřejmě dochází i ke komplikacím finančním. A asi největším úskalím je přijetí faktu, že už budou na pomoci závislí do konce života.

Senioři finanční pomoc mnohdy odmítají, je to jakési stigma selhání.

Odmítání finanční pomoci souvisí s pocitem, že požádat stát o příspěvky znamená životní neúspěch. Bohužel, je to v mnoha případech nutné a senior rodině těžko přizná, že nevychází s penězi. Je potřeba na to jít trochu od lesa a na každé návštěvě se zeptat na jednu ze zásadních otázek, např. kolik pobírá důchod, příště se vyptat na náklady a pak si to sami zvládnete dát dohromady a situaci vyhodnotit.

Další kámen úrazu je ten, že třeba nevědí, jak a kde příspěvky vyřídit –⁠ tam by měla nesmlouvavě nastoupit rodina.

Často si nechtějí přiznat, že mají problém. Připustit, že potřebují pomoc, je pro ně jednosměrná jízdenka. Zdůrazňujme jejich hodnotu pro rodinu.

Když babičce citlivě vysvětlíte, že pokud se nebude muset trápit s úklidem, bude mít více času na to upéct třeba buchtu, až přijedou příbuzní, spíše bude ochotna ustoupit. Také lze argumentovat tím, že když přijde (nebo i z dálky přijede) rodina na návštěvu do čistého voňavého bytu, bude moci místo uklízení a běhání po nákupech posedět a se seniorem si popovídat a strávit tak společný čas kvalitně. Vnoučata si pak mohou užít tu správnou návštěvu u babičky, na kterou se budou příště zase těšit. Tomuto tématu budeme věnovat další články v našem magazínu.

Jiří Eder
Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín