• 9. ledna 2023 (GM číslo 03)

Sociální služby ve městech

Využívání sociálních služeb, které města nabízí, může zásadně ovlivnit kvalitu života seniorů. Mohou díky nim vést aktivnější život i využívat péči, která jim usnadní péči o domácnost i o sebe.

Sami o nich ale často nevědí. Pro mladší členy rodiny je přitom v době internetu snadné dohledat vše, co dané město nabízí, a to i z druhé strany republiky nebo světa.

Proto je to většinou na vás, na rodinách seniorů.

Poradenská centra

Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, začněte zde.

Snad každé město má poradenské centrum zaměřené na seniory. Je v něm možné získat kompletní informace o všem, co nabízí město i další organizace poskytující služby seniorům.

V případě potřeby také poradí a pomohou se správným vyplněním dokumentů.

Komunitní centra pro seniory

Komunitní centra

Pro udržení psychické pohody je velmi důležitý kontakt s dalšími lidmi. Proto města provozují takzvaná komunitní centra. V nich jsou pak poskytovány různé aktivity. Ty mohou být zcela zdarma nebo dotované.

Mezi nejčastější aktivity patří výtvarné kroužky, cvičení, různé kluby, např. turistů, zahrádkářů a další, přednášky nebo celé univerzity třetího věku, se kterými se můžeme potkávat i v menších městech.

Hlavním smyslem komunitních center je ale skutečně setkávání. Proto bývá možné prostě přijít, posedět, zahrát si s někým šachy nebo karty, nebo si dát jen kávu a popovídat si s ostatními.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba, stravování

Základním posláním pečovatelských služeb je poskytování konkrétní pomoci lidem, kteří to potřebují v rozsahu, ve kterém to potřebují tak, aby mohli zůstat co nejdéle doma.

V základu může být jen dovoz obědů za dotované ceny. Na druhé straně je pak komplexní péče, kdy pečovatelka přichází několikrát denně. Přitom pomáhá také s úklidem, nákupy, s osobní hygienou, oblékáním, dovezený oběd i ohřeje.

Další úrovní jsou pak přímo domy s pečovatelskou službou. V nich senioři žijí v samostatných bytových jednotkách, ale pečovatelská služba je pro ně dostupnější. Bydlení v těchto domech je také za zvýhodněných finančních podmínek.

Cena pečovatelských služeb je omezena zákonem a činí 135 Kč/h do konce roku 2022. Od 1. ledna se zvyšuje na 155 Kč/h, pokud klient nevyužívá více než 80 hodin služeb měsíčně. Omezena je také cena stravování. Od 1. ledna 2023 je maximálně 225 Kč denně za celodenní stravování, tedy 3 jídla a na 105 Kč za samostatný oběd.

Poskytování pečovatelské služby není nárokové. Města mají nastavena vlastní pravidla. Služby tak mohou být poskytovány třeba jen skutečně hodně nemocným a v okrajových částech měst nemusejí být dostupné vůbec.

Domov seniorů, odlehčovací služby, domovy se speciálním režimem

Domovy seniorů, jejich vybavení a poskytované služby musí odpovídat speciálním zákonným požadavkům. Jen v rámci nich se pak mohou lišit.

Pro přijetí do domova seniorů je nutné splnit nastavená pravidla. Většinou je to velmi špatný zdravotní stav vyžadující trvalou péči.

Města mohou provozovat nebo podporovat také odlehčovací služby a stacionáře. Jejich cílem je pomoci rodinám tím, že se o seniora nebo zdravotně postiženého postarají alespoň po nějakou část dne. Zaměřují se také na aktivizaci a rozvoj klientů s ohledem na jejich obtíže.

Kromě domovů seniorů mohou města poskytovat také ubytovací služby se speciálním režimem. Ty jsou určeny pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronické duševní choroby, závislosti na návykových látkách, Alzheimerovou chorobou a další.

Další služby

Je dobré se zajímat také o další služby a dění ve městě.

Některá města nabízejí levnější jízdné v MHD pro seniory, přičemž podmínky slev se mohou lišit, jiná poskytují zvýhodněné senior taxi. Někdy jsou nabízené kombinované služby, kdy jednou za čas vyjíždí menší autobus, podle objednávek vyzvedne klienty a doveze je na domluvené místo. Nemá tak žádnou pravidelnou linku.

Dostupné také bývají dispečinky pro SOS tlačítka, která mají senioři u sebe nebo v domácnosti, s jejichž pomocí mohou přivolat pomoc v případě zdravotních problémů i jiného ohrožení. Dispečer zjistí, s čím klient potřebuje pomoci a podle toho poradí, přivolá záchrankou službu, policii nebo hasiče.

Tato krizová centra pak mívají i běžné telefonní číslo, na které se dá zavolat i bez SOS tlačítka. Každý senior by toto číslo měl mít uložené v telefonu na jednom z prvních míst.

Velmi dobrým nástrojem poskytovaným městy je také takzvaný Euroklíč. S ním je možné otevírat dveře do výtahů ve veřejných prostorách, např. v metru, na některé toalety i další místa nejen ve veřejném prostoru, jako jsou nádraží nebo knihovny, ale také třeba v obchodních centrech. Výhodou Euroklíče je, že funguje po celé Evropské unii.

Senioři mívají také zvýhodněné vstupy na různé akce, vlastní divadelní představení, zvýhodněné vstupy do muzeí, ZOO i na další místa.

Dobrovolnická centra

Dobrovolnická centra

Zvláštní kategorií jsou dobrovolnická centra sdružující lidi ochotné bezplatně pomoci. Ta mohou mít různá zaměření. Někdy jde „jen“ o možnost si s někým povídat po telefonu, jindy o venčení mazlíčků, pomoc s nákupem a další činnosti.

Není to jen o městech

Snad v každém městě působí nějaká nezisková organizace. Ty mohou pomáhat službami i materiálně.

Mezi ty největší, působící celorepublikově patří Charita nebo Život 90. Může však jít i o místní, malou organizaci financovanou z darů místních firem i občanů a z dotací od města či z jiných zdrojů státní správy.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín