• 9. ledna 2023 (GM číslo 03)

Co se pro seniory mění od 1. 1. 2023

Zvyšuje se cena pečovatelských služeb

Od ledna 2023 se zvyšuje maximální cena pečovatelských služeb na 155 Kč/h, na 225 Kč celodenní stravování, tedy 3 jídla, a na 105 Kč za samostatný oběd.

Stát chce zvýšené ceny kompenzovat zvýšením příspěvku na péči (více si o něm můžete přečíst v našem článku Příspěvky na bydlení a péči pro seniory v 1. čísle Gericon magazínu), která má právě náklady na pečovatelskou službu pokrýt. K tomu však má dojít až v půlce roku 2023. Součástí úpravy však bude také nástroj automatické valorizace, který má zajistit přiměřený růst příspěvku s ohledem na náklady na péči.

Tyto ceny se netýkají soukromých poskytovatelů služeb pro seniory, kteří nepodléhají úhradové vyhlášce.

Zvyšují se příspěvky na bydlení

Od ledna 2023 se navyšují normativní výdaje na bydlení, které slouží jako strop, do kterého jsou výdaje na bydlení pro účely příspěvků uznávány.

Kompletní informace naleznete v článku Příspěvky na bydlení a péči pro seniory v 1. čísle Gericon magazínu.

První změnou je zrušení výjimky pro obyvatele Prahy. Jim byly kompenzovány náklady na bydlení přesahující 35 % příjmu, zatímco všem ostatním byly kompenzovány náklady na bydlení přesahující 30 % jejich příjmu. Od ledna 2023 je i pro Prahu limit 30 %.

Normativ nadále také nerozlišuje, zda v domácnosti bydlí jedna osoba nebo dvě.

Sjednocené jsou také normativní bydlení na vlastní a družstevní bydlení. Již se nerozdělují podle velikosti obce.

Nově také bude možné příspěvek vyřídit přes internet, bez návštěvy úřadu. Je k tomu ale potřeba přinejmenším bankovní identita žadatele.

Normativní náklady se zvyšují na:

Osob
v domácnosti
Praha a Brno Obce se
70 000 a více
obyvateli
Obce s méně
než 70 000
obyvateli
Družstevní
a vlastní
bydlení
1 nebo 2 18 129 15 597 15 137 10 932
3 20 812 17 500 16 899 13 561
4 a více 24 995 21 002 20 277 16 368

Zvýšení důchodů a „výchovné“

Všechny důchody budou od ledna zvýšeny v průměru o 825 Kč. Zvyšovat se bude jak základní, tak procentuální část důchodu.

Ženám bude také zvýšen důchod o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě.

Obě částky budou přidány automaticky a není potřeba o ně žádat.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín