Alzheimer
  • 8. listopadu 2022 (GM číslo 01)

Kde najít pomoc, když nám do života vstoupí Alzheimer?

Když do našeho života vstoupí Alzheimerova nemoc, může být klid a jistota poslední, co cítíme. Tomu nahrává i obecně nízké povědomí o této chorobě. Představíme si proto stručně diagnózu i několik odborných institucí, které nabízí poradenství a pomoc.

Co je to Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc patří mezi neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje demenci. Alzheimer ale není jen ten, kdo „schovává věci po bytě“ a „vyvolá občasnou zapomnětlivost“. Je postupným odumíráním mozkové tkáně, které dosud neumíme úspěšně vyléčit.

Důsledkem odumírání mozku jsou stále rozsáhlejší změny na duši i těle nemocného. Od lehkého narušení paměti přechází ve změny osobnosti, obtížné v dorozumívání přes postupnou ztrátu řeči a pohyblivosti až k naprosté závislosti na péči druhých. Tato stadia lze rozdělit na lehkou a střední demenci a následně poslední terminální stadium.

Proč je důležité mít správné informace?

Jednoduše proto, aby byl náš život plnohodnotnější. Informovanost umožňuje přípravu krizových plánů a předchází tak debaklu, který může vzniknout z nepředvídaných situací. A protože drtivá většina překážek v péči o člověka s Alzheimerovou chorobou pramení z neznalosti symptomů a nesprávných reakcí na ně, je informovanost cestou, jak žít kvalitní život i s náročnou diagnózou.

Kdo poradí?

ČALS ‒ Česká alzheimerovská společnost, o.p.s je obecně prospěšná organizace, která pomáhá v boji s Alzheimerovou demencí již 25 let. Informuje, vzdělává, radí, poskytuje přehledný seznam pečovatelských služeb po celé ČR, nabízí erudované materiály, pomůže s diagnostikou a je členem mezinárodního sdružení asociací Alzheimerovy choroby.

Centrum Seňorina poskytuje kromě pobytových a ambulantních služeb také zajímavou formu osvěty v pravidelných diskuzích s odborníky. Vše kolem Alzheimerovy choroby se dozvíte z úst odborníků lidskou řečí a můžete se jich dotazovat. Diskuzi můžete osobně navštívit v Praze, nebo si pustit její záznam. Centrum Seňorina pomáhá i s diagnostickými testy.

Reminiscenční centrum za podpory nadačního fondu Alzheimer provozuje další bezplatnou poradenskou službu Alzheimer Point, kde můžete konzultovat vše od péče o své blízké po právní kroky.

Jak nebýt sám na život s Alzheimerovou nemocí.

Z výše řečeného je jasné, že život s Alzheimerovou nemocí představuje extrémně náročné a intenzivní období života. Přes to všechno žijeme v době vědy a respektu a při zachování určitých podmínek lze s touto diagnózou plnohodnotně žít. Je ale důležité chápat, že na takový úkol nemůžeme být sami, a to i když chybí blízká rodina.

Kdo vás provede a vyslechne?

Skupina stránky Demence, Alzheimer - Zapomínáme | Facebook ‒ velmi slušná internetová diskuze, kde pečující sdílí své rady, zkušenosti, bolesti i hezké prožitky ze života s Alzheimerovou nemocí. Najdete zde pomocnou ruku, praktické rady i možnost se vypovídat. Velkou devizou je možnost navázat kontakty a přátelství.

Pečuj doma je informační portál pro všechny neformální a domácí pečující a provozuje i bezplatnou poradenskou linku.

Umírání.cz vás provede nejtěžším obdobím odcházení vašeho blízkého. O rady a zkušenosti se s vámi podělí terapeuti, lékaři, ošetřující, duchovní a další odborníci. Stránku provozuje domácí hospic Cesta domů a naleznete zde i diskuze nebo možnost on-line poradenství na dálku.

Unie pečujících ‒ sídlí v Brně a pořádá svépomocná setkávání pečujících. Nabízí poradenství prostřednictvím e-mailu i možnost kontaktovat zkušené lidi. Pomáhá s právními kroky.

Hlavní věcí je nestydět se hledat pomoc a oporu. Je důležité chápat, že nejsme superhrdiny, když si myslíme, že všechno můžeme zařídit a utáhnout sami. Nikdy to nefunguje a v případě Alzheimerovy nemoci je tato zkušenost tisíckrát ověřená. Nestydět se hledat oporu znamená chránit bezpečí své a svých blízkých.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín