• 9. února 2023 (GM číslo 04)

Když senior nechce pomoc přijmout

Mnoho rodin se potýká s problémem, kdy senior nechce pomoc přijmout, i když ji zjevně potřebuje. Týká se to hlavně úklidu.

Kde je problém?

Problémů existuje hned několik a každý z nich útočí na lidskou podstatu:

  1. Strach: pustit si do bytu cizího člověka přináší svá rizika. Dvojnásob to platí, když nemáte dost pohotovosti a fyzické síly k obraně.
  2. Zásah do soukromí: při úklidu toho zůstane skryto jen málo.
  3. Ztráta soběstačnosti: jakmile jednou člověk připustí, že na něco nestačí, už není cesty zpět. Proto se tento bod zlomu snažíme oddálit.
  4. Finance: za poskytované služby je nutné platit. To je těžké, když penze vystačí tak akorát na základní potřeby.

Jak to řešit

Strach i ztráta soukromí jsou problémy dočasné. Ze zkušenosti víme, že se týkají prvních 3 až 4 návštěv. Pak si klient a asistentka k sobě najdou cestu a vše je v pořádku.

Je tedy dobré naplánovat úklidy tak, abyste zrovna byli na návštěvě. Senior se tak nebude bát a při rozhovoru s vámi zapomene, co se děje kolem.

Při další návštěvě pak do hovoru zapojte i asistentku. Nebojte se jí zeptat i na osobní věci. Kde bydlí, jestli má rodinu apod. Většina asistentek ráda odpoví, protože to vnímá jako součást navazování vztahu s klientem a komunikativnost bývá i jejich přirozeností. Zároveň tak pro klienty přestávají být cizí. Ptejte se stejně, jako by to byla vaše kolegyně z práce, ne formou výslechu.

Pokud budete vnímat, že i u třetí návštěvy je vaše přítomnost potřeba, zkuste se stáhnout jen do pozice přihlížejícího a nechat komunikaci co nejvíce na seniorovi a asistentce. Zeptejte se seniora na něco, o čem rád povídá, pak o tématu řekněte asistentce a pokud za něco stojí, bude se ptát. Tím se vztahy nejlépe posílí.

Konverzace může probíhat například takto:

„Mami, sousedka se mě ptala, kdy se přesazují africké fialky. Ty jsi je vždy měla v okně tak husté a plné květů.“ „To je nejlepší na jaře, ale musíš na to mít menší květináč, jinak nemusí vůbec vykvést…“. Pohled na asistentku: „Mamka měla okna vždycky obsypaná různobarevnými květinami a záviděla nám to celá ulice.“ Tím lehce nahrajete na otázky ohledně vhodných druhů, tipů na pěstování apod.

Ztráta soběstačnosti je vnitřní boj každého z nás. Můžete ho usnadnit zdůrazněním jiných kvalit, třeba výborných buchet. Tím dáte najevo, že stále bude mít senior čím přispět.

Situaci můžete usnadnit i tím, že se zmíníte, že o takové službě sami uvažujte. Že je to moderní a můžete tak mít více času na jiné věci.

Je také možné při návštěvě začít uklízet, a přitom si povzdechnout, že byste si raději povídali, ale takhle přece žít nemůže.

V takovém případě přijde o samostatnost i o vás. Přijetím pomoci zvenčí je tak hned lákavější.

S financemi dokáže pomoci stát. Až 70 % seniorů zbytečně přichází o desítky tisíc ročně. Více v článku „Příspěvky na bydlení a na péči“ v Gericon magazínu č. 1.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín