• 9. února 2023 (GM číslo 04)

Služby pro seniory v domácnosti

Existuje celá škála služeb, které pomáhají seniorům žít ve své domácnosti, počínaje úklidy a konče denní péčí a terénní hospicovou službou.

Pečovatelská služba

Pečovatelské služby je možné najít ve všech městech. Patří k základním způsobům, jak se postarat o seniory. Jejich provoz podléhá zvláštním zákonným předpisům. Nabízejí celou škálu služeb, které se však u jednotlivých poskytovatelů liší. Většinou však zahrnují dovoz a pomoc s ohříváním obědů, s hygienou, s oblékáním, vyzvednou léky a pomáhají s jejich podáváním, přinesou nákup a další činnosti, které by jinak poskytovaly pečovatelky v domovech seniorů.

Nebývá poskytována pomoc s úklidy, mytím nádobí, praním a žehlením, nebo doprovod k lékaři či na úřad, tedy služby, o které se v domovech seniorů starají uklízečky a další personál.

Služby poskytují pečovatelky, které před tím úspěšně absolvovaly pečovatelský kurz. To garantuje určitou míru jejich profesionality.

Pečovatelka klienta navštíví třeba i několikrát denně, byť jen na 20 minut, aby mu pomohla s tím, co je právě potřeba.

Ceny pečovatelských služeb jsou stanoveny vyhláškou. K 1. 1. 2023 byly navýšeny na 155 Kč/h v případě, že klient využívá méně než 80 hodin služeb měsíčně u jednoho poskytovatele. Pokud využívá služby více než 80 hodin měsíčně, je maximální cena stanovena na 135 Kč/h.

Provoz pečovatelských služeb je pak dotován nejčastěji z peněz měst, které bývají zřizovateli, v kombinaci s dalšími zdroji, jako jsou dotační tituly apod.

Alespoň část prostředků potřebných na pečovatelskou službu je možné uhradit z příspěvku na péči, o kterém jsme psali v článku Příspěvky na bydlení a péči pro seniory. Ty se nyní pohybují podle stupně potřeby pomoci od 880–19 200 Kč a od poloviny roku 2023 mají podstatně vzrůst.

Nevýhodou pečovatelských služeb je jejich horší dostupnost v okrajových částech měst a zaměření na klienty, kteří jsou již ve vážně špatném zdravotním stavu.

Kadeřnice až domů

Soukromí poskytovatelé služeb pro seniory

Tam, kde nepomáhá pečovatelská služba, nastupují soukromí poskytovatelé. Nejčastěji se jedná o živnostníky.

Mezi nejvyužívanější služby patří pravidelné úklidy, včetně mytí oken. Přitom některé asistentky také vyperou a vyžehlí prádlo.

Méně známé, ale zároveň velmi důležité, byť podceňované, jsou služby, kam patří pedikúra, manikúra, kosmetika a kadeřnictví, jejichž poskytovatelé chodí ke klientům domů. Zejména podceňování prvních dvou vede ke zdravotním problémům, které mohou skončit nutností chirurgického zásahu, který je pro seniory vždy nebezpečný.

Na některých místech jsou také dostupné služby doprovodu k lékaři a na úřad, kde na rozdíl od některých neziskovek, pomáhají i s vyplněním formulářů a klienta doprovodí přímo do kanceláře nebo ordinace, čímž zajišťují, že se k jejich klientům bude personál chovat řádně a s respektem.

Existují také služby tzv. senior taxi. Ty jsou někdy dotované městy, někdy jsou jimi přímo poskytovány, aby mohly nabídnout rozumnější ceny.

V některých městech je dostupný také rozvoz obědů. Od soukromých firem, které nemusejí dodržovat dietetická a cenová nařízení, mohou být výrazně chutnější.

Služby od soukromých poskytovatelů jsou lépe dostupné, závisí jen na zájmu klienta, nikoliv na jeho zdravotním stavu. Na druhou stranu bývají dražší, protože nejsou dotované.

Také na tyto služby je možné využívat peníze z příspěvku na péči, viz článek Příspěvky na bydlení a péči pro seniory.

Dobrovolnické a neziskové organizace

Ve většině měst fungují také dobrovolnické a neziskové organizace, které nejčastěji pomáhají se zvládáním zdravotních problémů klientům i jejich rodinám. Nejde jen o zrakově či sluchově postižené nebo vozíčkáře, ale také klienty s Alzheimerovou nemocí nebo dalšími komplikacemi.

Jde také o různá poradenská centra, ve kterých klientům poradí a pomohou s vyřízením různých žádostí, stejně tak s právními záležitostmi či řešením různých životních situací. Často je možné do nich zajít a vlastně si jen tak u kávy popovídat, což je zejména pro osamělé seniory neocenitelné.

Zařadit sem můžeme také různé krizové linky pro seniory, jako je Život 90 (bezplatný tel. 800 157 157) nebo Elpida (bezplatný tel. 800 200 007).

Většina takových služeb bývá bezplatná, nebo si za ně poskytovatelé účtují jen symbolické poplatky.

Terénní zdravotní služby

Senioři mohou zůstat také v případě, že potřebují podávat léky injekčně, nebo potřebují jinou zdravotnickou pomoc. Slouží k tomu terénní zdravotní sestry. Ty přijedou k pacientovi domů, píchnou injekci, převážou nebo ošetří rány nebo odeberou vzorky na rozbory.

Domácí návštěvu nabízí také většina lékařů. Ti díky systému eRecept mohou také vydávat recepty, aniž by pacienta vyšetřovali. Toho se využívá zejména při opakovaném podávání konkrétních léků mezi plánovanými prohlídkami.

Terénní hospic

Umírání je součástí života. Pokud chce senior zemřít doma, může využít terénní paliativní péči. Proškolená pracovnice bude poskytovat podporu nejen umírajícímu, ale také rodině.

I když se může zdát, že to nejde, celý proces tak všem výrazně ulehčí.

Další služby

Na vyžádání musí ke klientovi domů přijít notář, který na základě pokynů klienta připraví veškeré potřebné dokumenty, například závěť.

Málo známou je také skutečnost, že pokud senior spadne a nemůže se sám zvednout, může zavolat 112. Policie nebo hasiči mu přijedou pomoci, a to i když je doma další člen domácnosti. Je to součást náplně jejich práce.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín