• 16. března 2023 (GM číslo 05)

Elektronická péče 24/7 pro celé rodiny

Jak to vzniklo?

Před několika lety měl náš známý otce a bydleli 400 km od sebe, a přestože si každý den volali a byli spolu ve spojení, jeho otec jej nechtěl zatěžovat svými problémy a začal více polehávat, až nakonec jednou přepadl přes hranu sprchovacího koutu a několik dní ležel na studené podlaze. Našli jej až sousedé, když ho neviděli několik dní venku, což bylo u něj nezvyklé. Následně zavolali na městskou policii a ta jej vysvobodila. Záchranná služba jej převezla do nemocnice, kde nakonec zamřel na posttraumatický šok a podchlazení.

Systém elektronické péče eHelper vznikl proto, aby pomohl rodinám a jejich blízkým v těchto nestandardních situacích a zamezil tak vážným komplikacím vzniklým nepohybem v místnosti. Systém nejprve vznikal na superpočítači IT4I VŠB-TU Ostrava a následně byl testován ve stovkách domácnosti v Moravskoslezském kraji, aby byl bez falešných poplachů a vyhodnotil jen skutečné nenadálé situace.

Co je to systém elektronické péče eHelper?

Standardní systém eHelper se skládá z unikátní řídicí jednotky, jejíž součástí je vlastní internet, a třech hlavních komponentů – pohybových čidel, magnetického dveřního kontaktu, SOS tlačítka, které s řídicí jednotkou komunikují bezdrátově pro podporu bezpečí nejen rodiny, ale také osob v bytové jednotce. Zařízení můžete doplnit o náramkové hodinky. V případě, že nepotřebujete provádět elektronickou péči osob, můžete kdykoliv jednoduše přepnout eHelper v mobilní aplikaci na ALARM pro ochranu majetku.

Systém se užíváním rovněž sám učí a přizpůsobuje se návykům pečované osoby v objektu. Nastavení systému můžete kontrolovat a měnit přímo v mobilní aplikaci, ve které rovněž naleznete grafické znázornění aktivit pečované osoby.

Pohybová čidla vám umožní být v pocitu bezpečí kdykoliv a kdekoliv – systém eHelper sám hlídá aktivitu v objektu (např. v bytě, domě, kanceláři aj.), kterou skrze řídicí jednotku automaticky zasílají na server data k vyhodnocení. Systém poté může sám informovat vás nebo jinou kontaktní osobu (např. člena rodiny, správce, osobu blízkou aj.) o vzniku nečekané události, např. o dlouhodobé neaktivitě osoby v objektu pečované osoby, nebo naopak o pohybu v neobvyklou denní dobu (nezvaný host), nebo o stisknutí SOS tlačítka (úraz, nevolnost, zdravotní indispozice).

Systém tak přispívá mj. ke zmírnění zdravotních dopadů, stresu, který vzniká z dlouhodobého pocitu samoty, v průběhu krátkodobé i dlouhodobé nemoci či v případě jiného psychického a fyzického hendikepu tím, že životní rytmy blízkých osob ve zhoršené životní situaci jsou pod Vaší alespoň částečnou kontrolou i v době, kdy o ně nemůžete pečovat osobně po dobu celého dne.

Díky magnetickým dveřním kontaktům systém také systém eHelper pomáhá zvyšovat úroveň zabezpečení majetku a bezpečí osob tím, že informuje o podezřele dlouhém otevření, popřípadě nedovření vstupních dveří nebo z důvodu nečekaného opuštění obytné jednotky sledovanou osobou, což může zlákat nečekané návštěvníky k nekalé činnosti.

Kdy už systém eHelper pomohl?

Systém eHelper již několikrát pomohl u seniorky, která v noci upadla, když si chtěla dojít na WC a neuměla se pohnout, a na základě vzniklé nestandardní situace byl signál přijat automaticky na městské policii. Ta v rámci výjezdu do bytu seniorky situaci vyřešila a pomohla jí vstát na nohy a dojít na WC a zase zpět. V dalším případě se seniorka zaklínila nohou za lednici a dcera díky informaci, kterou zaslal systém eHelper na její mobilní telefon, přijela do bytu maminky, pomohla jí vstát a zavolala IZS. Měli jsme i několik dalších situací, kdy byl rodinný příslušník díky systému eHelper ve větší pohodě a obyvatel bytové jednotky měl větší pocit bezpečí, že v situaci, kdy se stane nějaká nestandardní situace, bude mít pomoc během několika chvil.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín