• 12. dubna 2023 (GM číslo 06)

Domovy pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Co nabízí, čím se liší a jak se k pobytu správně přihlásit?

Pro seniory s Alzheimerovou nemocí fungují v rámci sociálních služeb tzv. domovy se zvláštním režimem, které často potkáte pod zkratkou DZR. Jejich účelem je dlouhodobá pobytová služba neboli náhradní domov s péčí a režimem uzpůsobeným potřebám lidí s různými typy demence. Od klasických domovů pro seniory se liší rozsahem poskytované zdravotnické péče, ale i režimem provozu nebo ošetřovatelskými koncepty.

Domov se zvláštním režimem, co nás tam čeká?

Domovy se zvláštním režimem nabízí klientům kromě ubytovacího zázemí pomoc při zvládání všech běžných činností, proto je v zařízení personál reagující na potřeby klientů přítomen v nepřetržitém provozu.

V DZR se setkáte s ošetřovatelským a zdravotnickým personálem, sociálním pracovníkem/pracovnicí, aktivizačními a dalšími pracovníky, přičemž každý má trochu odlišnou pracovní náplň s cílem naplnit individuální potřeby klienta.

Podle stupně profesionalizace služby se v zařízení můžete setkat s koncepty péče, jako je bazální stimulace či validace, reminiscenční, smyslovou či animoterapií a nabídkou dalších přístupů a aktivizací směřujících k zlepšení kvality péče a života seniorů v zařízení.

Zařízení se zvláštním režimem mají za cíl pečovat o všechny potřeby nemocného včetně podpory vztahů s rodinou i okolím, a proto DZR není uzavřenou institucí s omezenou návštěvností jako např. nemocnice aj. Rodiny jsou v zařízení více než vítány, a to kdykoliv, a žádoucí je i jejich zájem a účast na aktivitách domova, zapojení do péče o klienta i umožnění klientovi opakované návštěvy/pobyt v domácím prostředí. Omezení se týká pouze prokazatelně nežádoucích vztahů (případy týrání, vydírání, nátlaku) nebo těch, které si klient sám nepřeje.

Kdy váš blízký splňuje podmínky pro přijetí do DZR?

Zákon definuje účel DZR takto: „V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“ Rozhodující pro přijetí je tedy správná, lékařsky potvrzená diagnóza neurologem, psychiatrem, geriatrem nebo obvodní lékařem vašeho blízkého a také míra závislosti na pomoci jiné osoby, která se ověřuje aktuálním sociálním šetřením.

Jak podat žádost o přijetí do DZR?

Formulář žádosti o nástup do DZR vám vydá příslušný domov nebo ji najdete na jeho webových stránkách. Z kapacitních důvodů je velmi doporučeno podat žádost s předstihem – přestože to třeba zdravotní stav vašeho blízkého aktuálně nevyžaduje, a pokud možno také do vícero zařízení. Výrazně tím zvýšíte šance na přijetí vašeho blízkého do DZR v době, kdy bude tuto péči potřebovat. Čekací doby se totiž mohou pohybovat až kolem několika let.

Včasnost je také důležitá z právního hlediska. Protože žadatelem o umístění do DZR je uživatel služby, tedy např. senior s Alzheimerovou nemocí, podléhá žádost o přijetí do DZR souhlasu a podpisu žadatele, nikoliv jeho rodinných příslušníků, a to i v pokročilém stadiu nemoci. Výjimkou je pouze omezení svéprávnosti, které ale podléhá jasně definovaným přísným kritériím v zákoně a stanovuje se soudně. Je proto dobré upravit si v rodině právní kroky či podat příslušné žádosti, dokud jim blízký s demencí rozumí, chápe situaci a je schopen o ní zodpovědně rozhodovat.

Podaná přihláška do zařízení zároveň nezavazuje žadatele nástupu při první příležitosti využít. Nástup do zařízení lze proto bez ztráty pozice v pořadníku posunout, dokud péči ještě dobře zvládáte doma.

Jak vybrat zařízení vyhovující vašim potřebám?

Při výběru zařízení nezapomeňte zvážit některé okolností, aby řešení co nejvíce vyhovovalo vašim potřebám:

  • Dostupnost od vašeho bydliště
  • Kolik osob má na starosti jeden ošetřující
  • Přítomnost lékaře, zdravotníků
  • Prostorové kapacity – především možnosti pohybu, společenské prostory, klidové zóny a prostory vyhrazené pro různé aktivity
  • Zkušenosti, recenze, certifikáty, aktivizační plány a další koncepty péče
  • Kvalita komunikace zařízení směrem k vám i okolí, ochota personálu a způsob, jakým přistupuje ke klientům
  • Uzpůsobení prostor – snadnost orientace, bezbariérové přístupy a sociální zařízení apod.
Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín