• 18. května 2023 (GM číslo 07)

Seniorbusy a seniortaxi

Senioři a zdravotně postižení mají specifické potřeby, které ani při nejlepší vůli nemusí vyřešit běžná městská hromadná doprava. Řešením jsou takzvané seniorbusy nebo seniortaxi.

Obě služby dnes fungují podobně jako běžné taxi. Pro klienta v domluvený čas přijedou, vyzvednou ho a dovezou na potřebné místo, kde ho vysadí. Klient tak může jet přímo od domu až ke dveřím budovy, do které se potřebuje dostat.

Konkrétní podoba nabízených služeb se liší v závislosti na městě a poskytovateli.

V některých městech jsou seniorbusy v podstatě klasické nízkopodlažní autobusy, jejichž trasy jsou upravené právě potřebám seniorů. Tato podoba seniorbusů ale pomalu ustupuje a města dopravu seniorů a zdravotně postižených řeší více individuálně.

Seniorbusy v Brně jsou speciálně upravená auta, do kterých se pohodlně nastupuje, a jsou uzpůsobena i pro převoz osob na vozíku.

V dalších městech fungují dotovaná senior taxi. Většinou jde o stejné vozy, jako mají klasické taxi služby. Jejich provoz je ale dotovaný a řidiči jsou speciálně školení pro práci a komunikaci se seniory. Cestování pomocí senior taxi je tak levnější, cestu je však nutné objednávat i několik dnů dopředu, a to u obou směrů trasy.

Existuje i několik firem, které služby senior taxi poskytují na klasickém tržním základu, tedy bez dotací od měst. Jejich řidiči i celkový personál bývají proškoleni na specifické potřeby seniorů a často mají i vozový park, který seniorům vyhovuje více než běžné nízké automobily, ze kterých se lidem se zhoršenou mobilitou hůře vystupuje.

Na využívání těchto služeb slouží příspěvky na mobilitu, o které je možné žádat na úřadech práce společně s příspěvky na péči. O obou jsme psali v článku „Příspěvky na bydlení a péči pro seniory“ v prvním čísle Gericon magazínu.

Sdílet:
Gericon magazín do vašeho e-mailu

Každý měsíc nové číslo s informacemi, které mohou zachránit život.

Gericon magazín